Werkaanbiedingen

UHasselt:

Voor het academiejaar 2017-2018 is men op zoek naar 2 gastproffen (waarbij een doctoraat vereist is) voor het verzorgen van volgende opleidingsonderdelen binnen de opleiding nucleaire technologie aan de UHasselt:


Daarnaast zijn we ook op zoek naar een praktijkassistent (hiervoor is geen doctoraat vereist) voor:FANCVacatures 

Algemene opmerking

Werkaanbiedingen kunnen op de website van de BVS gepubliceerd worden als een dienstverlening aan de leden van de vereniging. Het publiceren van werkaanbiedingen is echter steeds onderhevig aan de volgende voorwaarden:

  1. de vacature in kwestie dient gerelateerd te zijn tot het vakgebied van de stralingsbescherming;
  2. de publicatie van de vacature dient te worden ondersteund door minstens 1 lid van het bestuur van de vereniging;
  3. de vacature dient een geldigheidsdatum te bevatten of er dient vooraf een datum afgesproken te worden waarop de vacature mag verwijderd worden.

    Het bestuur van de BVS behoudt in alle gevallen het recht om de publicatie van een werkaanbieding te weigeren of om een gepubliceerde aanbieding van de website te verwijderen, zelfs al zijn de bovenstaande voorwaarden vervuld.