Aan de leden van BVS

Het Bestuur van BVS heeft besloten om de publicatie van de Annalen van de Vereniging te hervatten en nieuw leven in te blazen. Gedurende zo vele jaren is ons trimestrieel wetenschappelijk tijdschrift ononderbroken verzorgd geweest door Claire Stievenaert. Haar inzet en nauwgezetheid waren de garantie voor de kwaliteit van de Annalen, en hebben in ruime mate bijgedragen tot de uitstraling van onze wetenschappelijke vereniging. Het voorbije jaar kenden we een stilstand, om verschillende redenen. Het was echter al langer moeilijk gebleken om tijdig artikels te ontvangen en om de sprekers op de wetenschappelijke vergaderingen er toe te bewegen hun tekst uit te schrijven.

Het Bestuur heeft daarom besloten om een Redactie samen te stellen en de publicaties op een nieuwe basis verder te zetten. De Redactie zal zich bekommeren om de artikels aan te trekken, ze na te lezen en klaar te maken voor publicatie.

De visie van het Bestuur in enkele woorden:

  • De publicatie in hard-copy blijft, ongeveer in hetzelfde formaat en met de gekende lay-out.
  • De focus blijft op bijdragen uit de wetenschappelijke vergaderingen van de vereniging, maar de Annalen worden opengesteld voor vrije bijdragen van binnen de vereniging en zelfs daarbuiten.
  • De Redactie waakt over de inhoudelijke kwaliteit, vooral van de vrije bijdragen.
  • Alle publicaties worden vrij beschikbaar, online, en de website wordt uitgerust met een zoekfunctie die moet toelaten een artikel snel terug te vinden.

Lees de volledige tekst over de toekomst van de Annalen van de BVS.

Het Bestuur roept de leden op om te publiceren in de Annalen en aldus bekendheid te geven aan hun werk in de Belgische context. Voor de navorsers betekent dit dat ze niet alleen hun resultaten publiek kunnen maken, maar ook berichten over de vorderingen van hun project. Het Bestuur roep ook alle leden die interessante ervaringen hebben opgedaan in de uitoefening van hun taak rond stralingsbescherming, om deze te delen met de collega’s via een praktijkgerichte publicatie in de Annalen. Het Bestuur zou het op prijs stellen snel reactie te krijgen op deze oproep, via de korte bevraging hieronder: