• ASKLEPIOS activity

  Organised by ASKLEPIOS

  Lessines

  Deel 1

  2 conferenties betreffende 50 jaar CT in Belgie.

  Projectie van een historisch interview met Prof. Jeanmart en Prof. Baert.

  Muzikaal intermezzo + power-point presentatie ‘30 jaar radiologie museum.

  Deel 2

  Lunch, op punt gesteld door chef Van Lierde (Restaurant La Tourbière te Nederhasselt).

  Deel 3

  Exclusief geleid bezoek (N) aan het museum Notre-Dame à la Rose.

  Farewell drink + verrassing…


  Partie 1

  2 conférences sur 50 ans de CT en Belgique.

  Projection d'un entretien historique avec le Prof Jeanmart et le Prof Baert.

  Intermezzo musical + présentation power-point ‘30 ans de musée de radiologie’.

  Partie 2

  Lunch, préparé par le chef Van Lierde (Restaurant La Tourbière à Nederhasselt).

  Partie 3

  Visite guidée exclusive (F) du musée Notre-Dame à la Rose.

  Verre de l’amitié + surprise…

   

  http://www.radiology-museum.be/index.html

  23-10-2021 23-10-2021 Europe/Brussels ASKLEPIOS activity Lessines Organised by ASKLEPIOS