• RadioACT results !

  Het St. Maarten Instituut uit Aalst heeft de wedstrijd RadioACT! gewonnen. De wetenschapswedstrijd werd georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (BVS), ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. Met de wedstrijd voor jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs wil de vereniging de uitdagingen in stralingsbescherming onder de aandacht brengen en jongeren meteen ook warm maken voor een studiekeuze en een latere carrière binnen het domein van de stralingsbescherming.

  Gedurende de maand oktober konden de leerlingen een oplossing uitwerken voor een probleemstelling naar keuze. De winnaars kozen voor het thema Radioactiviteit in kaart - Onderzoek in zorgstad Aalst. Andere groepen werkten rond thema’s als ruimtevaart, medische toepassingen, de lozing van radioactieve stoffen en de impact op mens en milieu.

  Pierre Kockerols, voorzitter van de BVS: “Met deze wedstrijd wilden we mensen van verschillende generaties maar met gedeelde interesses samenbrengen. We hopen dat we met dit initiatief jonge mensen hebben kunnen inspireren en ons domein, stralingsbescherming, beter kenbaar maken. Wie weet nemen ze over een aantal jaar de fakkel van ons over.”

  Een zeskoppige jury bestaande uit stralingsexperts beoordeelde de verschillende inzendingen. Het bleef echter tot op het laatste moment spannend, want de aanwezigen konden tijdens de finale ook hun stem uitbrengen, die mee in rekening werd gebracht voor het eindtotaal.

  Het podium zag er als volgt uit:

  1 Sint-Maarteninstituut (Aalst) -  Radioactiviteit in kaart: Onderzoek in zorgstad Aalst
  2 IPES (Tubize) - Projet Rad-IA: Intelligence artificielle et radiothérapie ? Pourquoi pas ?
  3 MAST (Brugge) -  Welke impact zou een plutoniumbom (type Trinity) in België hebben, wanneer die in Brussel valt en hoe kunnen we ons beschermen tegen de vrijgekomen straling?

  De winnaars worden met de hele klas getrakteerd op een gegidst bezoek aan Tabloo, het bezoekerscentrum van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) in Dessel. In Tabloo kunnen ze nog meer leren over radioactiviteit, radioactief afval en onderzoek naar nieuwe nucleaire toepassingen. Bovendien krijgen de eerste drie ploegen een geldprijs waarmee ze didactisch materiaal voor de klas kunnen kopen.

  Meer info over de wedstrijd, inclusief foto's en video-opnamen.