Opleiding in stralingsbescherming

Wettelijke verplichtingen

Practici (Artikel 64 KB MED)

Gemachtigden (Artikel 85 KB MED)

Deskundige medische stralingsfysica (Artikel 88 KB MED)

Assistant medische stralingsfysica (Artikel 95-96 KB MED)

Arbeidsartsen (Artikel 75 ARBIS)

Voorlichting medisch-radiologische uitrusting (Artikel 33 KB MED)

Klasse I

Klasse II

 

Academische opleidingen

  • Stralingsdeskundigen

UHasselt -  SCK CEN Academy

ISIB - IRE

ULg - ECS

UCL

BNEN

  • Arbeidsartsen/bedrijfsarts (arts voor medisch toezicht)

UAntwerpen – KUL – UGent - VUB

ULB

UCL

ULg

  • Deskundigen in de medische stralingsfysica (BHPA)
  • Artsen – connexisten

KU Leuven

UGent

VUB

ULB

UCL

ULg

  • Gemachtigden (de persoon aan wie de practicus de praktische aspecten van medisch-radiologische handelingen kan delegeren krachtens de nationale voorschriften)

KAHO Odisee (Gent)

HOGent (Hogeschool Gent - Faculteit Mens & Welzijn - Campus Vesalius)

ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

UHasselt NuTeC (Hogeschool Limburg - Nucleair Technologisch Centrum)

EHB (Erasmushogeschool, Brussel)

EPFC9 (ULB, Brussel)

AP Hogeschool (Artesis Hogeschool Antwerpen - Departement gezondheidszorg)

Thomas More (HIVSET Vormingscentrum vzw Turnhout & KHK Lier)

HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel)

VIVES - KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Campus Brugge)

 

Opleiding voor professionelen

 

Permanente vorming