• Oproep kandidatuur 'Werkgroep BVS Statuten'

    Tijdens het BVS-bureau van 26 april ll. werd beslist een werkgroep op te richten met als taak de statuten van de vereniging waar nodig te actualiseren. Tegelijkertijd zal worden nagegaan of de BVS, nu werkend als feitelijke vereniging mogelijk moet worden omgevormd tot een VZW. De voor- en nadelen van beide verenigingsvormen moeten hiervoor naast elkaar worden geplaatst en gewogen. Het is de bedoeling een eerste draft van de geactualiseerde statuten klaar te hebben tegen de volgende algemene vergadering die zal plaatsvinden op 6 december 2019.

    Indien u interesse hebt om deel uit te maken van deze werkgroep  gelieve dit te bevestigen via dberus@vub.ac.be vóór 31 juli 2019 zodat een datum voor een eerste vergadering (in de loop van augustus/september) kan worden vastgelegd.