• Neutron and ion dosimetry symposium NEUDOS13

    Kraków, Poland

    http://neudos2017.ifj.edu.pl/

    14-5-2017 19-5-2017 Europe/Brussels Neutron and ion dosimetry symposium NEUDOS13 Kraków, Poland