Werkgroepen

Momenteel zijn de werkgroepen "communicatie " en "ethiek" actief.

Werkgroep Communicatie

Langetermijndoelstellingen:

 • Zichtbaar zijn op het nationale en internationale niveau
 • Erkend worden als stakeholder in vraagstukken rondom stralingsbescherming
 • Het BVS-netwerk uitbreiden
 • Komen tot een geïnformeerd en betrokken lidmaatschap
 • Transparantie

 

Voorzitter:

Tanja Perko (tperko@sckcen.be) 


Leden en active supporters:

Hilde Engels, Mark Loos, Walter Alofs, Gilbert Eggermont, Wouter Schroeyers, Tanja Perko, Clarijs Tom, Sebastien De Greve, Vanmarcke Hans, Andrzej Polak, Michel Cuppens, Isabelle Meirlaen, Herwig Janssens , Michel Sonck, Bureau BVS-ABR

 

Werkgroep Ethiek

Deze permanente werkgroep van BVS waakt erover dat de ethische code van de leden van BVS-ABR wordt gerespecteerd. Deze code biedt richtlijnen die de leden van BVS-ABR moeten helpen om een professioneel niveau van ethisch gedrag in stralingsbescherming aan te houden,  omwille van hun grote verantwoordelijkheid voor veiligheid en volksgezondheid. De groep kan elk probleem gerelateerd aan dit onderwerp behandelen en tussenkomen indien nodig.

Langetermijndoelstellingen:

Op lange termijn wenst de werkgroep 

 • De opvolging te verzekeren van de internationale ontwikkelingen die ernaar streven de ethische grondslagen in het systeem van stralingsbescherming expliciet te integreren, met name door ICRP.
 • De beginselen van stralingsbescherming toe te passen in welbepaalde domeinen waar een specifieke ethische reflectie vereist is, bovenop de algemene principes van stralingsbescherming als dusdanig,
 • Ertoe bij te dragen de problemen rond de sociale keuzes die worden gemaakt in het besluitvormingsproces te verhelderen, teneinde er beter over te kunnen communiceren.

 

Op korte termijn heeft de werkgroep van het bureau van BVS-ABR de taak gekregen om na te denken over de implementatie van de principes van de ethische code in de context van het eigen functioneren, om ervoor te zorgen dat professionele adviezen en standpunten van de vereniging niet worden beïnvloed door belangenconflicten en vrij van druk van alle actoren (overheden en bedrijven) of van de eigen belangen van de leden die bijdragen tot het opstellen van deze adviezen.

Recente output: Procedurele regels voor de werking van het Bureau van BVS–ABR

Voorzitter:

Patrick Smeesters (patricksmeesters@hotmail.be)

Leden:

Leden van BVS-ABR die geïnteresseerd zijn om lid te worden van een werkgroep worden verzocht om te mailen (op het adres office@bvsabr.be) en te melden in welke hoedanigheid zij wensen deel te nemen :

 • Als corresponderend lid, dat op de hoogte wenst gehouden te worden van de activiteiten en draft-teksten en die schriftelijk kan bijdragen
 • Als actief lid, dat wil deelnemen aan de groepsbijeenkomsten en de standpunten wenst te bespreken
 • Als ad-hoc lid van de werkgroep in kader van de korte termijndoelstelling van de werkgroep