BVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABR

RPO en RPE

Op 5 december 2013, werd de Europese Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling geadopteerd, met intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom.

Artikel 82 beschrijft de Radiation Protection Expert (RPE) en Artikel 84 beschrijft de Radiation Protection Officer (RPO) als volgt:

 
RPE - Radiation Protection Expert - (Stralingsbeschermingsdeskundige)

Een persoon of, indien de nationale wetgeving daarin voorziet, een groep personen die over de nodige kennis en ervaring beschikt en de nodige opleiding heeft genoten om stralingsbeschermingsadvies te geven, met het oog op de daadwerkelijk bescherming van personen, en van wie de bevoegdheid op dit gebied door de bevoegde autoriteit wordt erkend.

 

RPO - Radiation Protection Officer - (Functionaris voor stralingsbescherming)

Een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor een bepaalde soort handelingen om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming of om deze maatregelen ten uitvoer te leggen. 

Lees hier het advies van de werkgroep over de implementatie van de RPE en RPO in België.

Recente nieuwsberichten

Meer nieuws
Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad
22 MAA2021

Newsletter N° 168 online
11 FEB2021

Newsletter N° 168 werd zonet gepubliceerd - veel leesplezier!

IRPA YGN survey on social media usage
2 FEB2021

The IRPA YGN launches a survey on social media usage by the young generation in radiation protection.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

Schrijf je in op onze mailinglijst via deze link en blijf op de hoogte van de activiteiten van BVS-ABR.

INSCHRIJVEN